1,432 بازدیدسایت

آزمایشگاه های واحد تولید گروه صنعتی عابدی

 

بسته بندی

بعد از خروج مخازن از خط رنگ ، به منظور جلوگیری از عوامل آسیب رسان و تسهیل در حمل و نقل و انبارش نیاز است که مخازن CNG در بسته بندی مناسب قرار گیرند.

در قسمت بسته بندی ، مخازن روی پالت های چوبی یا پلاستیکی 9 تایی به صورت 3 ردیف 3 تایی بارگذاری می شوند. جهت جلوگیری از برخورد و حرکت مخازن ، بین هر ردیف ، از دو زیر سری چوبی و بین هر دو مخزن از نایلون های حباب دار یا توری پلاستیکی استفاده می شود.

جهت جلوگیری از زنگ زدگی ، داخل مخزن با پوشش روغنی پوشانده می شود. به منظور ممانعت از ورود گرد و غبار ، رطوبت و اشیاء خارجی به درون مخازن و محافظت از گلویی ، از درپوش شیر و کپ ، روی گلویی استفاده می شود.  سپس مخازن بر روی پالت با چهار حلقه تسمه پلاستیکی ثابت می شوند.

جهت محافظت بهتر مخازن از ضربات احتمالی هنگام بارگیری ، حمل و نقل ، گرد و غبار و رطوبت ،  پالت مخازن به وسیله چند لایه فیلم استرچ پوشانده می شود.

در نهایت بعد از اتمام مراحل بسته بندی ، پالت ها برای بارگیری به انبار منتقل می شوند.

آزمایشگاه شیمی

  در آزمایشگاه شیمی کلیه فرایند های شیمیایی ساخت مخزن از مرحله مواد اولیه ، حین تولید و محصول نهایی از جمله رنگ ، فسفاته و کوئنچینگ تحت کنترل می باشد.

  آزمایشگاه شیمی گروه صنعتی عابدی شامل تجهیزات ذیل می باشد:

    دستگاه آب مقطر گیری: 

   این دستگاه جهت تبدیل آب معمولی به آب مقطر به کار می رود . آب مقطر به دست آمده در قسمت دستگاه سالت اسپری و خود آزمایشگاه شیمی جهت تست های آزمایشگاهی و دستگاههای Spining استفاده می شود.

دستگاه ضخامت سنج:

   این دستگاه جهت اندازه گیری ضخامت رنگ روی مخازن ، که باید در حالت استاندارد بین 80-60 میکرون باشد ، استفاده می شود.

هود:  جهت نگهداری محلول های اسیدی غلیظ مثل اسید سولفوریک 98% و همچنین ساختن محلول های آزمایشگاهی جهت جلوگیری از تنفس بخارات سمی به کار می رود.  

ترازو:

  ترازوی دیجیتال جهت توزین موادی با دقت 0.1 میلی گرم جهت محلول سازی انجام میشود. 

هیتر:

  جهت گرم کردن محلول شیمیایی ساخته شده و همچنین جهت سریع تر حل شدن و یکنواخت شدن محلول شیمیایی به کار می رود.

آزمایشگاه شیمی جهت رنگ مخازن ، شامل تجهیزات ذیل می باشد:

1. دستگاه سالت اسپری :

 مقاومت رنگ در برابر خوردگی را اندازه گیری می کند.

  این دستگاه در آزمایشگاه شیمی قرار دارد که برای اندازه گیری مقاومت خوردگی پوشش رنگ مورد استفاده قرار می گیرد. به عبارت دیگر مقاومت رنگ در برابر فرسایش ناشی از مه نمکی توسط این دستگاه مورد ارزیابی قرار می گیرد.

روش کار دستگاه به این صورت می باشد :

   ابتدا نمونه رنگ پودری الکترواستاتیک را روی یک پلیت به ابعاد 15*10 به ضخامت استاندارد 8/0 میلی متر می پاشیم. سپس در سطح ورق رنگ شده یک خراش به شکل  x ایجاد کرده و پلیت را با زاویه 45 درجه داخل دستگاه قرار می دهیم. جهت انجام تست سالت اسپری ، دمای کابین پاشش ، PH  کابین و غلظت محلول نمک بسیار حائز اهمیت می باشد.

 در هنگام انجام تست هر 100 ساعت یکبار، قطعه رنگ آمیزی شده را از داخل دستگاه خارج کرده و محل خراش را کنترل می کنیم تا فاقد هر گونه خوردگی و بلند شدگی رنگ از سطح زیرآیند باشد.

2. دستگاه تست ضربه رنگ :

 

مقاومت رنگ را در برابر ضربه اندازه گیری می کند.

  این دستگاه در آزمایشگاه شیمی قرار دارد که مقاومت رنگ را در برابر ضربه اندازه گیری می کند.

  دستگاه مورد نظر از یک قسمت محل قرار گرفتن پلیت ، راهنمای لوله ، رها کننده وزنه ، سوراخ کن 9/15 میلی متری و وزنه 2 کیوگرمی تشکیل شده است.

روش کار دستگاه به این صورت می باشد :

   ابتدا پلیت رنگ آمیزی شده را در جایگاه مخصوص پلیت قرار داده ، بافشردن دکمه رها کننده وزنه ،وزنه از ارتفاع یک متری رها شده و در سطح پلیت فرود می آید. سپس نمونه پلیت را از زیر دستگاه خارج کرده و محل ضرب دیده را مورد بررسی قرار می دهیم که هیچ گونه ترکی در محل ضربه ایجاد نشده باشد.

3. دستگاه خمش رنگ :

 مقاومت رنگ را در برابر خمیدگی رنگ اندازه گیری می کند.

 این دستگاه در آزمایشگاه شیمی قرار دارد که مقاومت رنگ را در برابر خمیدگی رنگ اندازه گیری می کند. 

 دستگاه مورد نظر از دو پیچ گیره ،اهرم فشار و یک خط کش تشکیل شده است که پیچ ها ، نمونه پلیت مورد آزمایش را نگه می دارند و اهرم فشار سبب انحنای پلیت شده و خط کش ، ضخامت خمیدگی محل ترک رنگ را مشخص می کند. 

 روش کار دستگاه به این صورت می باشد : 

   ابتدا پلیت رنگ آمیزی شده را در محل گیره قرار داده و پیچ ها را سفت کرده و اهرم فشار را در جهت عکس عقربه های ساعت با زاویه 180 درجه به سرعت حرکت می دهیم تا پلیت مورد آزمایش خم شود. سپس محل خمیدگی را روی خط کش قرار داده تا ضخامت ترک احتمالی ایجاد شده مشخص گردد.

4. دستگاه چسبندگی رنگ :

 قدرت چسبندگی رنگ را اندازه گیری می کند. 

   این دستگاه در آزمایشگاه شیمی قرار دارد که قدرت چسبندگی رنگ را اندازه گیری می کند. 

  دستگاه مورد نظر از یک چاقوی برش ، ذره بین ، چسب مخصوص پلیمری و برس تمیز کننده تشکیل شده است. 

روش کار دستگاه به این صورت می باشد : 

   ابتدا با استفاده از چاقوی برش ساز ، یک برش متقاطع در سطح مخزن رنگ آمیزی شده ایجاد کرده و سطح برش خورده را با استفاده از برس مخصوص تمیز کرده و محل تقاطع خط را با چسب مخصوص می پوشانیم. سپس چسب را با سرعت و زاویه 180 درجه از سطح پلیت جدا کرده و محل تقاطع خطوط را با ذره بین مشاهده می کنیم تا هیچگونه کندگی و جداشدگی رنگ از سطح زیرآیند اتفاق نیافتاده باشد.

5. دستگاه PH متر :

  PH محلول های شیمیایی را اندازه گیری می کند. 

   این دستگاه در آزمایشگاه شیمی قرار دارد که PH محلول های شیمیایی را اندازه گیری می کند.

  دستگاه مورد نظر از یک الکترود تشکیل شده است.

روش کار دستگاه به این صورت می باشد : 

   ابتدا درپوش الکترود را باز کرده و سطح الکترود را با آب مقطر شسته و الکترود را داخل بافر استاندارد PH7 قرار می دهیم تا دستگاه کالیبره شود. بعد از کالیبره کردن دستگاه ، الکترود را مجددا با آب مقطر می شوییم. سپس ظرف حاوی نمونه را زیر الکترود قرار داده و الکترود را داخل محلول مورد آزمایش فرو برده به طوری که محلول تا بالای دیافراگم قرار گیرد. پس از اینکه نمایشگر ثابت شد عدد نشان داده شده توسط دستگاه را قرائت می کنیم.

6. دستگاه Oven :

 مقاومت حرارتی پوشش رنگ را اندازه گیری می کند.

  این دستگاه در آزمایشگاه شیمی قرار دارد که مقاومت حرارتی پوشش رنگ را اندازه گیری می کند.

  این دستگاه از یک هیتر با ظرفیت دمایی 200 درجه سانتیگراد و یک تایمر تشکیل شده که جهت مقاومت پوشش رنگ در برابر حرارت استفاده می شود.

روش کار دستگاه به این صورت می باشد :

   ابتدا دمای دستگاه را روی 180 درجه سانتیگراد و زمان تایمر را روی 30 دقیقه تنظیم کرده و پلیت های رنگ آمیزی شده را داخل دستگاه قرار داده و دکمه استارت را می زنیم. سپس پلیت را از دستگاه خارج کرده و میزان نرمی نمونه رنگ را کنترل می کنیم تا رنگ ، نرم نشده باشد.

  

آزمایشگاه شیمی جهت فسفاته کردن مخازن ، شامل تجهیزات تیتراسیون می باشد که غلظت مواد شیمیایی درون وان های فسفاته را اندازه گیری می کند.

   آزمایشگاه شیمی جهت کنترل فرایند کوئنچینگ ، غلظت مواد شیمیایی درون دستگاه کوئنچ را اندازه گیری می کند. مایع درون دستگاه کوئنچ بافر و جاذب اکسیژن است و جهت خنک کردن مخازن استفاده می شود.

آزمایشگاه مکانیک

آزمایشگاه مکانیک شامل تجهیزات ذیل می باشد :

1. دستگاه تست ضربه :

  اندازه گیری میزان انرژی جذب شده جهت شکسته شدن نمونه در دمای 50- درجه سانتیگراد که طبق استاندارد و از عرض بریده شده است.

  این دستگاه در آزمایشگاه مکانیک قرار دارد که برای اندازه گیری میزان انرژی جذب شده هنگام شکست نمونه مورد استفاده قرار می گیرد.

روش کار دستگاه به این صورت می باشد :

  ابتدا نمونه ای از مخزنی که عملیات حرارتی روی آن صورت گرفته ، جدا می شود و پاندول ضربه زننده با قرار گرفتن در زاویه 145 درجه آماده ضربه زدن قرار می گیرد. این تست در ابعاد و دمای استاندارد  50- درجه سانتیگراد انجام میشود. سپس با توجه به زاویه بازگشت پاندول ضربه زننده ، میزان انرژی جذب شده با استفاده از جداول مربوطه برحسب ژول مشخص می شود.

  با تقسیم عدد ژول بدست آمده به عدد سطح مقطع نمونه ، میزان استحکام به ضربه نمونه برحسب ژول بر سانتی متر مربع به دست می آید. عدد به دست آمده با الزامات استاندارد ECE R110 مطابقت داده شده و نتیجه نهایی به واحد کنترل کیفیت اعلام می شود. 

2. دستگاه تست کشش :


  
  کشش نمونه هایی که طبق استاندارد و از طول بریده شده اند (ماده اولیه و محصول نهایی) تا زمانیکه نمونه پاره شود که سه آیتم اندازه گیری می شود.

 – تنش تسلیم

– استحکام کششی

– ازدیاد طول

   سه آیتم اندازه گیری مذکور با استاندارد ECE R110 مطابقت داده می شود.

   این دستگاه در آزمایشگاه مکانیک قرار دارد که برای تست کشش ، فشار و خمش نمونه بریده شده از مخزن مورد استفاده قرار می گیرد.

روش کار این دستگاه به این صورت می باشد :

  ابتدا نمونه ای از مخزنی که عملیات حرارتی روی آن صورت گرفته ، طبق شرایط و ابعاد و راستای مندرج در استاندارد ECE R110 ، جدا می شود.

با نصب اکستنسیومتر بر روی نمونه و قرار دادن نمونه بین فک های دستگاه و وارد کردن پارامتر های نمونه در نرم افزار دستگاه ، تست کشش شروع شده  و نمونه تحت کشش قرار داده می شود . و پس از مدت زمان مشخص ، نمونه گلویی می شود و سپس گسیخته می شود.

  نرم افزار دستگاه ، تنش تسلیم ، استحکام کششی و درصد ازدیاد طول را محاسبه کرده و بر روی صفحه مانیتور دستگاه نمایش می دهد. و بعد از مقایسه پارامتر های اعلام شده با الزامات استاندارد ECE R110  ، گزارش به واحد کنترل کیفیت اعلام می شود. 

3. دستگاه تست خمش :

  این تست هم توسط دستگاه کشش انجام می شود و در نهایت نمونه ای که طبق استاندارد بریده شده توسط میکروسکوپ مشاهده می شود تا ترک نداشته باشد.

  این دستگاه در آزمایشگاه مکانیک قرار دارد که توسط دستگاه کشش انجام می شود و در نهایت نمونه ای که طبق استاندارد بریده شده توسط میکروسکوپ مشاهده می شود تا ترک نداشته باشد. 

4. دستگاه پورتابل سختی سنجی :

 


جهت سختی سنجی نمونه ها استفاده می شود و قادر است سختی را در واحد های پرینل ، راکول سی ، Hlk و غیره اندازه گیری کند.این دستگاه در آزمایشگاه مکانیک قرار دارد که برای اندازه گیری سختی نمونه های بزرگ و سنگین که جابجایی و انتقال آنها مشکل می باشد مورد استفاده قرار می گیرد.

  دستگاه مورد نظر دارای 3 نوع پراب می باشد و جهت سختی سنجی قطعات فولادی و ریختگی دارای تخلخل و همچنین قطعاتی که به صورت سطحی سخت شده اند کاربرد دارد. و توانایی نمایش سختی در واحد های مختلف (HB,HRC,…) را دارا می باشد.

  روش کار دستگاه به این صورت است:

 هر سه پراب به ترتیب روی قطعه قرار داده می شود و با زدن دکمه روی پراب ، عدد سختی بر روی دستگاه قابل مشاهده می باشد.

آزمایشگاه متالورژی

آزمایشگاه متالورژی شامل تجهیزات ذیل می باشد:

دستگاه کاتر :

جهت برش نمونه های متالوگرافی استفاده می شود.

  این دستگاه در آزمایشگاه متالورژی قرار دارد و جهت برش نمونه های کوچک (حداکثر در ابعاد 20*50*450 میلی متر ) استفاده می شود. نمونه های کوچک شامل نمونه های متالوگرافی ، کوانتومتری و … می باشد.

  عملیات برشکاری در محفظه ای بسته که دارای دریچه دید می باشد ، انجام می گیرد. این دستگاه از یک پمپ آب صابون برای خنک کاری نمونه و تیغه استفاده می کند.

همچنین این دستگاه مجهز به اهرم باردهی آهسته جهت برشکاری می باشد.

روش کار دستگاه به این صورت است :

  نمونه در بین دو فک گیره دستگاه قرار می گیرد. پس از بستن درب دستگاه ، دستگاه و پمپ آب صابون فعال می شود.

عملیات برش و باردهی لازم جهت برش با کمک اهرم باردهی  شروع می شود.

  پس از اتمام برش ، دستگاه را با کمک دکمه سبز رنگ به حالت اولیه بر می گردانیم و با خاموش کردن دستگاه و پمپ آب صابون ، نمونه بریده شده از بین دو فک برداشته می شود.
دستگاه مانت گرم :

جهت مانت کردن نمونه بریده شده در ماده پلیمری استفاده می شود.

  این دستگاه که ساخت شرکت به توان است در آزمایشگاه متالورژی قرار دارد و جهت مانت کردن نمونه بریده شده در ماده پلیمری استفاده می شود .

  به دلیل کوچک بودن نمونه های متالوگرافی و مشکلات نگهداری آنها با دست هنگام سنباده زنی و پولیش کاری ، می بایست نمونه ها مانت شوند که با قرار گرفتن نمونه درون غشاء پلیمری ، سنباده زنی و پولیش کاری نمونه آسانتر می شود.

روش کار دستگاه به این صورت است :

  نمونه و مواد پلیمری را در بین دو دیسک دستگاه که درون استوانه فلزی می باشد ، قرار می دهیم و با اعمال حرارت و فشار لازم ، نمونه داخل غشاء پلیمری قرار می گیرد. سپس با زدن دکمه جک و بالا آمدن دیسک ، سطحی را که می خواهیم متالوگرافی کنیم بر روی دیسک پائینی قرار می دهیم. با فشردن مجدد دکمه جک ، نمونه همراه دیسک پایین می رود. مواد پلیمری را بر روی نمونه ریخته و دیسک بالایی را بر روی آن قرار می دهیم. سپس دیسک بالایی را داخل استوانه جا زده و درپوش استوانه را می بندیم. دما را 200 درجه سانتیگراد ، مدت حرارت دهی را 25 دقیقه و زمان خنک کردن را 8 دقیقه تنظیم می کنیم.

با زدن دکمه استارت ، سیکل مانت کردن شروع می شود .

  پس از پایان سیکل و باز کردن درپوش استوانه ، دکمه جک را زده تا نمونه همراه دیسک ها بالا بیاید . در نهایت با برداشتن دیسک بالایی نمونه را بیرون می آوریم .

در صورت لزوم جهت خنک کاری ، دکمه آب را فشار می دهیم تا دستگاه با آب خنک شود.دستگاه پولیش:

  شامل دو دیسک گردان که تا سرعت 750RPM می چرخند. دیسک اول جهت سنباده کاری(از جنس سخت تا نرم) نمونه بریده شده و مانت شده استفاده می شود. دیسک دوم جهت پولیش کاری نمونه استفاده می شود.

  این دستگاه در آزمایشگاه متالورژی قرار دارد و جهت سنباده و پولیش کاری استفاده می شود.

  دستگاه پولیش دارای یک ورودی و یک خروجی آب می باشد و از دو دیسک گردان که تا سرعت 750RPM می چرخند تشکیل شده است. دیسک اول جهت سنباده کاری(از جنس سخت تا نرم) نمونه بریده شده و مانت شده استفاده می شود. دیسک دوم جهت پولیش کاری نمونه استفاده می شود و به صورت همزمان از محلول Al2o3 جهت پولیش کاری استفاده می شود.

روش کار دستگاه به این صورت است :

  بر روی هر دیسک گردان یک صفحه پلاستیکی گرد قرار دارد که پس از برداشتن صفحه پلاستیکی ، سنباده و یا صفحه پولیش را در صورت نیاز بر روی دیسک گردان قرار داده و طلق فلزی را جا می اندازیم تا آنها را نگه دارد. در این مرحله سنباده کاری یا پولیش کاری انجام می شود.

  روی دستگاه شیر آب تعبیه شده که جهت دور ریختن براده ها ی نمونه هنگام سنباده کاری استفاده می شود و فشار آن قابل تنظیم است. 

میکروسکوپ :

جهت بررسی ریزساختار آلیاژ استفاده می شود.

  این دستگاه در آزمایشگاه متالورژی قرار دارد و جهت بررسی ریزساختار آلیاژ مورد استفاده به کار می رود.

  این میکروسکوپ قابلیت بزرگنمایی تصویر را تا 1000 برابر دارا می باشد و قابلیت اتصال به کامپیوتر از دیگر ویژگی های این دستگاه می باشد.

میکروسکوپ یاد شده دارای دوربین 3 مگا پیکسل جهت عکس برداری می باشد.

کوره آزمایشگاهی عملیات حرارتی:

جهت شبیه سازی شرایط خط تولید روی نمونه بریده شده استفاده می شود.

  این دستگاه در آزمایشگاه متالورژی قرار دارد و جهت شبیه سازی شرایط خط تولید روی نمونه بریده شده استفاده می شود.

   حداکثر ابعاد قطعه ای که داخل کوره قرار می گیرد ،  200*250*350 میلی متر و حداکثر دمای کاری کوره 1200 درجه سانتیگراد می باشد.
 روش کار دستگاه به این صورت است :

  یک نمونه از کاپ ورودی برش داده می شود سپس توسط پودرهای پلیمری با استفاده از دستگاه مانت گرم ، مانت می شود و توسط سنباده دورانی  از جنس خشن تا نرم (100 تا 2500) به قطعه مورد نظر سنباده زده می شود. سپس توسط نمد و پودر AL2o3  پولیش زده می شود. و توسط محلول نایتال 2% ، اچ شیمیایی می شود سپس با آب شستشو و با دستگاه خشک کن خشک می شود.

  بعد از انجام این مراحل توسط میکروسکوپ با بزرگنمایی 1000-100 ریز ساختار آلیاژ بررسی می شود و نتایج کار به مدیریت ارسال میشود.

تست خستگی

هدف از انجام تست خستگی مخازن ، تعیین مقاومت مخزن در برابر فشار سیکلیک می باشد.

بدین صورت که مخازن در دمای محیط تحت فشار سیکلی متناوب داخلی بین 20 الی 260 بار قرار گرفته و در این شرایط مخازن نباید قبل از رسیدن به تعداد سیکل 15000 (که معادل عمر مفید مخزن است) دچار نشتی و یا پارگی گردند.

تست گلوله

براي انجام اين آزمون بايد مخزني كه توسط گاز فشرده تا فشار 1±20 مگاپاسكال پرشده است را مورد اصابت يك گلوله جنگي به قطر حداقل 62/7 ميليمتر قرار داد.

اين گلوله بايد بطور كامل حداقل از يك سمت ديواره مخزن نفوذ نمايد.

 

در مورد مخازن نوع CNG-2 ، CNG-3 و CNG-4 ، زاويه اصابت گلوله بايد تقريباً 45 درجه باشد.

نتيجه آزمون زماني قابل قبول است كه :

الف ـ مخزن دچار شكست ترد نگردد.

ب ـ برداشت يا همان كاهش جرم مخزن توسط گلوله بيشتر از 45 گرم نباشد.

يادآوري ـ اندازه تقريبي و موقعيت  دهانه ورود و خروج گلوله بايد ثبت شوند.

تست آتش


در اين آزمون هرگاه مخازن تكميل شده مجهز به سيستم حفاظت در برابر آتش (شير مخزن، وسائل اطمينان تخليه فشار و / يا عايق حرارتي يكپارچه) تحت شرايط آتش‌سوزي مشخص شده، مورد آزمون قرار گيرند نبايد دچار تركيدن شوند.
 
يادآوري ـ در طول انجام اين آزمون ، بعلت اينكه ممكن است مخزن دچار گسيختگي گردد بايد فوق العاده احتياط نمود.
 
نحوه قرار دادن مخزن در معرض آتش
مخزن را بايد بصورت افقي تحت آزمون قرار داد، بطوريكه كف آن تقريباً 100 ميليمتر بالاتر از منبع آتش قرار داشته باشد. به منظور جلوگيري از برخورد مستقيم شعله با شيرهاي مخزن ،‌اتصالات و / يا وسائل اطمينان تخليه فشار، بايد از سپر فلزي استفاده نمود. اين سپر فلزي نبايد هيچ گونه تماس مستقيمي با سيستم حفاظت در برابر آتش (وسائل اطمينان تخليه فشار يا شير مخزن) داشته باشد.
 
در حين انجام آزمون وقوع هرگونه خرابي در شير ، اتصالات يا لوله‌هايي كه بخشي از سيستم‌ درنظر گرفته شده حفاظت در برابر آتش نمي‌باشند باعث بي اعتبار شدن نتيجه آزمون مي‌گردد.
 
منبع آتش
براي انجام اين آزمون يك منبع آتش با شعله يكنواخت و طول 65/1 متر بايد بطور مستقيم به سطح مخزن و در سراسر قطر آن برخورد كند.
هر سوختي را مي‌توان در منبع آتش استفاده نمود. به شرطي كه اين سوخت به منظور حفظ دماهاي مشخص شده آزمون تا زمان تخليه مخزن، بتواند گرماي يكنواخت و كافي را توليد نمايد.
 
يادآوري ـ به هنگام انتخاب سوخت،مسئله آلودگي هوا را بايد مدنظر قرار داد.
 
چيدمان و نحوه ايجاد آتش بايد با جزئيات كافي ثبت شود تا در صورت لزوم بتوان مجدداً همان نرخ گرماي ورودي به مخزن را ايجاد كرد.
در حين انجام آزمون وقوع هرگونه خرابي يا غير يكنواختي در منبع آتش، باعث بي اعتبار شدن نتيجه آزمون مي‌گردد.
 
اندازه‌گيري‌‌ دما و فشار
بوسيله حداقل سه رشته ترموكوپل كه با فاصله مياني حداكثر 75/0 متر در امتداد كف مخزن نصب ميشونددماي سطح مخزن بايد اندازه‌گيري و كنترل شود. به منظور جلوگيري از برخورد مستقيم شعله با ترموكوپل‌ها بايد از سپر فلزي استفاده نمود و يا مي‌توان ترموكوپل‌ها را در داخل پولك‌هاي فلزي كه سطح اندازه‌گيري آنها كمتر از 25 ميليمتر مربع مي‌باشد قرار داد.
 
در طول آزمون دماهاي سطح و فشار داخلي مخزن بايد در فواصل زماني 30 ثانيه يا كمتر ثبت شوند.
 
الزامات كلي آزمون
مخازن بايد بااستفاده از گاز طبيعي فشرده پر شده و بطور افقي در فشارهاي زير تحت آزمون قرار گيرند:
الف ـ فشار كاري
ب ـ 25 درصد فشار كاري
 
بايد بلافاصله بعد از جرقه زدن ، شعله آتش تشكيل گردد. اين شعله بايد در طولي به اندازه 65/1 متر از طول منبع آتش به سطح مخزن و در سراسر قطر آن برخورد كند.
 
در طول پنج دقيقه پس از جرقه زدن و آغاز اشتعال سوخت ، حداقل بايد يكي از ترموكوپل‌ها دماي 590 درجه سلسيوس يا بيشتر را نشان دهد. اين حداقل دما ، بايد در طول آزمون حفظ گردد.
 
مخازن با طول 65/1 متر يا كمتر
براي انجام آزمون ، مركز اين نوع مخزن بايد درست بالاي مركز منبع آتش قرار گيرد.
 
مخازن با طول بيشتر از 65/1 متر
در صورتيكه مخزن تنها در يك انتها به وسيله اطمينان تخليه فشار مجهز باشد اشتعال بايد از انتهاي ديگر مخزن آغاز شود.
اما اگر مخزن در هردو انتها يا در بيش از يك موقعيت از طول مخزن به وسيله اطمينان تخليه فشار مجهز باشد، در اين صورت مركز منبع آتش بايد درست بين دو وسيله اطمينان تخليه فشاري قرار گيرد كه بيشترين فاصله افقي را نسبت به هم دارند.
 
اگر مخزن به عايق حرارتي نيز مجهز باشد، آنگاه بايد دو آزمون قرار گرفتن در معرض آتش در فشار سرويس انجام گيرد. بدين صورت كه در يكي از آزمون‌ها منبع آتش بايد درست در مركز طولي مخزن قرار گيرد و در آزمون ديگر اشتعال بايد از يكي از دو انتهاي مخزن آغاز شود.
 
نتايج قابل قبول آزمون
نتايج آزمون زماني قابل قبول است كه گاز داخل مخزن توسط وسيله اطمينان تخليه فشار تخليه شود.

هدف از انجام تست انفجار مطابق با استاندارد ECE R110 تعیین مقاومت مخزن در برابر گسیختگی در هنگام قرارگیری تحت فشار هیدرواستاتیک می باشد.

روش انجام تست بدین صورت است که مخزن با آب پر شده و فشار داخل مخزن در داخل یک محفظه ایمنی با نرخ مشخصی افزایش می یابد تا لحظه ای که مخزن گسیخته گردد.